Trị Mụn Nám Lão Hóa Kem AMIYA & amiya 12in1

    0     8
  • gplus
  • pinterest
  • Than phiền
Người đăng: duong thuy diem
Địa chỉ: 406/19a,cộng hòa,p.13,q.tân bình,tphcm
Điện thoại: 0919958889
Nơi thực hiện giao dịch: Toàn quốc
Cập nhật lần cuối: 12/2


Công Ty C Phn MAYAVINAwww.mayavina.com406/19A Cng Hòa,P.13,Qun Tân Bình,TP.HCMTel : 0919958889 (Ms
Diem)Hotline:0908812768
(Mr. Thanh)Trị Mụn Nám Lão Hóa
Kem AMIYA & amiya 12in1
sản Phẩm: 4956003416606AMIYA có 4 loi:-
Amiya màu xanh( Ng
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ọc Trai – Collagen – Nhau C FR" lang="FR">ừu):Công
d
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ụng: Điu tr FR" lang="FR">ị
chuyên sâu v
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ề nám – sm – tàn nhang – siêu tr FR" lang="FR">ắng ch FR" lang="FR">ống n FR" lang="FR">ắng –
gi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ữ m mn da.Thành
ph
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ần: Được chi FR" lang="FR">ếc xu FR" lang="FR">ất đ FR" lang="FR">ậm đ FR" lang="FR">ặc t FR" lang="FR">ừ nhau
c
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ừu, tinh cht Collagen – Vitamin E và Ng FR" lang="FR">ọc Trai
thiên nhiên là m
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ột trong nhng dòng s FR" lang="FR">ản ph FR" lang="FR">ẩm đã
và đang đ
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ược phái đp kh FR" lang="FR">ắp n FR" lang="FR">ơi trên
th
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ế gii ưa chu FR" lang="FR">ộng và
truy
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ền tai nhau v hiu qu FR" lang="FR">ả tuy FR" lang="FR">ệt v FR" lang="FR">ời
trong vi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ệc tr nám s FR" lang="FR">ạm,tàn
nhang. Collagen làm da săn ch
c ,xoá n FR" lang="FR">ếp
nhăn, gi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ử m gp 45 l FR" lang="FR">ần, làm
t
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ươi làn da va ch FR" lang="FR">ống lão
hoá.Vitamin E giúp đ
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ẩy đc t và ph FR" lang="FR">ục h FR" lang="FR">ồi cho
da đ
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ồng thi tinh ch FR" lang="FR">ất
protein trong nhau c
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ừu tr nám - s FR" lang="FR">ạm –
tàn nhang và ngăn ng
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ừa nhng ch FR" lang="FR">ất
cramide gây h
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ại cho da, giúp bo v da, ch FR" lang="FR">ống lão
hoá, làm m
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ềm da, nhng đ FR" lang="FR">ốm nâu,
nám và v
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ết nhăn gim đi rõ r FR" lang="FR">ệt.
Tinh ch
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ất ngc trai cho b FR" lang="FR">ạn làn
da tr
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ắng sáng ngc ngà không tì v FR" lang="FR">ết và
ch
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ất chng n FR" lang="FR">ắng
SPF-30 b
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ảo v da b FR" lang="FR">ạn kh FR" lang="FR">ỏi ánh
n
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ắng mt tr FR" lang="FR">ời.-
Amiya màu nâu( Linh chi – Đông Trùng H
Tho):Công
d
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ụng: Kem chng lão hóa – ph FR" lang="FR">ục h FR" lang="FR">ồi da h FR" lang="FR">ư t FR" lang="FR">ổn – Tái
t
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ạo hi xuân da – Xóa nhăn – Tr FR" lang="FR">ắng da
– Ch
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ống nng gi FR" lang="FR">ữ FR" lang="FR">ẩm v FR" lang="FR">ới s FR" lang="FR">ự k FR" lang="FR">ết h FR" lang="FR">ợp đ FR" lang="FR">ộc đáo
c
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ủa các loi th FR" lang="FR">ảo m FR" lang="FR">ộc và
các vitamin. Dòng m
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ỹ phm Amiya Beauty Cream s FR" lang="FR">ẽ mang
l
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ại cho bn mt làn da tr FR" lang="FR">ẻ trung
xinh đ
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ẹp rng ng FR" lang="FR">ời va
hoàn h
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ảo nht.Thành
ph
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ần: Đông Trùng H Tho có tác d FR" lang="FR">ụng ho FR" lang="FR">ạt huy FR" lang="FR">ết có
kh
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ả năng làm tăng tc lưu lượng máu,tăng s FR" lang="FR">ự tu FR" lang="FR">ần hoàn
c
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ủa máu đến b mt da, làm suy gi FR" lang="FR">ảm và
tiêu hu
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ỷ cht olamine do lão hoá cũng nh FR" lang="FR">ư các t FR" lang="FR">ổn th FR" lang="FR">ương do
ánh m
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ặt tri gây ra, đ FR" lang="FR">ồng th FR" lang="FR">ời lo FR" lang="FR">ại b FR" lang="FR">ỏ các b FR" lang="FR">ụi bân
bã nh
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ờn giúp bn có làn da t FR" lang="FR">ươi
sáng không tuỳ v
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ết. Linh Chi là mt ph FR" lang="FR">ần th FR" lang="FR">ảo d FR" lang="FR">ược cao
c
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ấp nht có tác d FR" lang="FR">ụng
thanh l
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ọc nhng ch FR" lang="FR">ất có h FR" lang="FR">ại cho
da góp ph
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ần phc hi làn da b FR" lang="FR">ị t FR" lang="FR">ổn th FR" lang="FR">ương b FR" lang="FR">ởi các
tia UV và t
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ế bào t do, kích ho FR" lang="FR">ạt s FR" lang="FR">ự phân
bào va hình thành t
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ế bào mi, đ FR" lang="FR">ồng th FR" lang="FR">ời có
tác d
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ụng dưỡng da ngăn ch FR" lang="FR">ặn quá
trình lão hoá, xoá tan nh
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ững đm nâu tàn nhang, ph FR" lang="FR">ục h FR" lang="FR">ồi nh FR" lang="FR">ững
vùng da b
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ị tn th FR" lang="FR">ương.Xoá
tan v
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ết nhăn, cho làn da săn ch FR" lang="FR">ắc,
căng m
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ịn, không chy x. Ch FR" lang="FR">ất ch FR" lang="FR">ống n FR" lang="FR">ắng
SPF-35 b
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ảo v làn da kh FR" lang="FR">ỏi ánh
n
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ắng gay gt cùng ho FR" lang="FR">ạt ch FR" lang="FR">ất gi FR" lang="FR">ữ FR" lang="FR">ẩm cho
da m
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ềm mi mn màng nh FR" lang="FR">ư b FR" lang="FR">ạn h FR" lang="FR">ằng
mong
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ước.-
Amiya màu h
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ồng( Tho dược thiên nhiên):Công
d
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ụng: Kem siêu trng da tr FR" lang="FR">ị m FR" lang="FR">ụn, ch FR" lang="FR">ống lão
hóa – gi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ữ m – se khít l FR" lang="FR">ỗ chân
lông, lo
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ại b tế bào da ch FR" lang="FR">ết,
ngăn ng
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ừa lão hóa hoàn toàn, mang l FR" lang="FR">ại s FR" lang="FR">ức s FR" lang="FR">ống m FR" lang="FR">ới cho
da,m
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ất nhng v FR" lang="FR">ết thâm
đen, đ
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ốm sc t, tàn nhang do s FR" lang="FR">ản xu FR" lang="FR">ất quá
nhi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ều melamine trong da, nhanh chóng ph FR" lang="FR">ục h FR" lang="FR">ồi làn
da c
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ủa bn.Phòng
và đi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ều tr mn đu đen… Tăng
c
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ường làm trng t FR" lang="FR">ự nhiên
v
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ới vic chăm sóc và b FR" lang="FR">ảo v FR" lang="FR">ệ da
UV/30 ch
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ống li các tia c FR" lang="FR">ực tím
có hi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ệu qu.Chng nhăn và làm cho da m FR" lang="FR">ịn
màng. Gi
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ữ cho làn da ca bn m và m FR" lang="FR">ềm m FR" lang="FR">ại, màu
h
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ồng t nhiên, màu tr FR" lang="FR">ắng làm
n
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ổi bt làn da c FR" lang="FR">ủa b FR" lang="FR">ạn. Hi FR" lang="FR">ệu qu FR" lang="FR">ả c FR" lang="FR">ủa vi FR" lang="FR">ệc này
là s
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ự chp thu FR" lang="FR">ận c FR" lang="FR">ủa Hi FR" lang="FR">ệp h FR" lang="FR">ội các
ch
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ỉ s làm tr FR" lang="FR">ắng M FR" lang="FR">ỹ Ph FR" lang="FR">ẩm Nh FR" lang="FR">ật B FR" lang="FR">ản đ FR" lang="FR">ạt
96,3%. Kem có th
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ể làm nn trang đi FR" lang="FR">ểmXu FR" lang="FR">ất x FR" lang="FR">ứ: Nh FR" lang="FR">ậtGiá
bán l
color:blue;mso-ansi-language:FR" lang="FR">ẻ : 580.000 vnđ Kem Amiya 12 Trong 1 Tinh
Ch
color:red" lang="EN-US">ất Collagen và Nhau Thai Cuhttp://mayavina.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=bao.tpl&product_id=309&category_id=52&option=com_virtuemart&Itemid=44&lang=vi Thông tin chi tiết b
kem Amiya 12 tác d
ng( 12 in 1):Trng lượng: 25g ( 2
chai: 1 dùng sáng + 1 dùng t
i)Xut x: Nht
B
nGiá bán l: 1150.000
VNĐThành phn:Tinh Cht Collagen và
Nhau Thai C
u Công dng:- Tăng cường và b
sung hàm l
ượng COLLAGEN cho da- Gi m
cho da, giúp da luôn m
n màng.- Loi b tế
bào da ch
ết đ nhanh chóng sn xut các tế bào non cho da.- Nhanh chóng làm m các vết
nám, tàn nhang, đ
i mi.- Mang li cho bn
m
t làn da mn màng và săn chc hơn. Cách s dng:- Sau khi ra sch
da m
t, ly mt lượng kem va đ thoa nh nhàng và đu lên da mt ngày 2 ln sáng và ti. Công Ty C Phn MAYAVINAwww.mayavina.com406/19A Cng Hòa,P.13,Qun Tân Bình,TP.HCMTel : 0919958889 (Ms
Diem)Hotline:0908812768
(Mr. Thanh)DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Trị Mụn Nám Lão Hóa Kem AMIYA & amiya 12in1 Product description: Trị Mụn Nám Lão Hóa Kem AMIYA & amiya 12in1


Tri Mun Nam Lao Hoa Kem AMIYA & amiya 12in1


Tri Mun Nam Lao Hoa Kem AMIYA & amiya 12in1
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cổng Giao Thương www.conggiaothuong.com Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000