Cổng Giao Thương

Cổng Giao Thương (176390 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Benro A150FP0

1.100.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">2</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">1605</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">518</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">190</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1</td>
</tr></tbody>

Slik U 9000

1.150.001₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/slik" target="_blank">SLIK</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">150</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">59</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">120</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.6</td>
</tr></tbody>

DSLR Rig Movie Kit Shoulder Mount

1.200.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.5</td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh Benro KH-25N

2.550.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">3.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">155</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">77</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr></tbody>

Tripod Mefoto A1340Q1

2.600.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/mefoto" target="_blank">Mefoto</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">8</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">164.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">133</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">43</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.66</td>
</tr></tbody>

Benro A550FBH1

1.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">6</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">155</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">57</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">41.7</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.66</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Libec DL-5RB Dolly

8.860.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/libec" target="_blank">LIBEC</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">4</td>
</tr></tbody>

Mefoto A0350Q0

2.100.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/mefoto" target="_blank">Mefoto</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">6</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">131</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">42</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">31</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.2</td>
</tr></tbody>

Tripod Benro A350FN0

1.690.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">4</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">141.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">51</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">40.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.28</td>
</tr></tbody>

WT3110

135.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.77</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Weifeng FT-717

2.550.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/weifeng" target="_blank">WEIFENG</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">6</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">133</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">69</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">4.2</td>
</tr></tbody>

Benro KH-25 RM

2.450.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh Benro KH26NL

3.300.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">6</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">183</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">86</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">4</td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh (Tripod) Benro Video Tripod KH-26

3.300.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">6</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">152</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">80</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">4</td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh (Tripod) Beike BK-Q303

830.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/beike" target="_blank">Beike</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">4</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">155</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">60</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">60</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">China</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Benro A1573FS2

2.670.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">2.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">157</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">69.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">2.15</td>
</tr></tbody>

Tripod Digipod TR 564

340.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/digipod" target="_blank">Digipod</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Libec LX7

11.500.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/libec" target="_blank">LIBEC</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">8</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">166</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">5.5</td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh Benro KH25N

2.550.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">155</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">73.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">3.39</td>
</tr></tbody>

Chân đế đơn Yunteng C286

550.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/yunteng" target="_blank">YunTeng</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.75</td>
</tr></tbody>

Tripod Fotomate 43A4

440.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/fotomate" target="_blank">FOTOMATE</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Libec LX5

11.500.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/libec" target="_blank">LIBEC</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">4</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">166</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">5.5</td>
</tr></tbody>

Vòng đỡ ống kính (Tripod Collar) Tripod mount ring for Canon 100F2.8

300.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất (Manufacturer)</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/canon" target="_blank">Canon</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/%C4%91ang+c%E1%BA%ADp+nh%E1%BA%ADt" target="_blank">Đang cập nhật</a></td>
</tr></tbody>

Lens Tamron 28-200mm AF F3.8-5.6 none IF for Nikon

1.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/tamron" target="_blank">Tamron</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Loại ống kính</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/%E1%BB%91ng+k%C3%ADnh+c%C3%B3+zoom" target="_blank">Ống kính có Zoom</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Lấy nét</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/af" target="_blank">AF</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khẩu độ</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3.8%EF%BD%9E5.6" target="_blank">3.8~5.6</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tính năng khác</td>
<td class="value"><div>• Đang chờ cập nhật</div></td>
</tr></tbody>
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cổng Giao Thương www.conggiaothuong.com Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000