Cổng Giao Thương

Cổng Giao Thương (176390 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Tripod Benro A38T

850.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.75</td>
</tr></tbody>

Chân máy W3110A

150.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Chân gắn micro NB-11

250.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"></tbody>

Sony VCT-U14

8.000.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/sony" target="_blank">SONY</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.75</td>
</tr></tbody>

Chân Máy Ảnh Yunteng VCT- 668

520.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/yunteng" target="_blank">YunTeng</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">3</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">150</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">46</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/4ch%C3%A2n" target="_blank">4chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1</td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh Beike QZSD 570

1.200.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/beike" target="_blank">Beike</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">6</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">150</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">35</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.88</td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh Tripod Monopod Beike Q115

950.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/beike" target="_blank">Beike</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">8</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">160</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">41</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">42</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/1ch%C3%A2n" target="_blank">1chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">0.36</td>
</tr></tbody>

Benro C1980F

4.150.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">8</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">157</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">50</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">39</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.47</td>
</tr></tbody>

Tripod Benro T600

425.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Yunteng VCT-880RM

1.350.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">165</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">67</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.8</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Acebil i-605DX

3.300.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/acebil" target="_blank">ACEBIL</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">4</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">150</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">1000cd/m2</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">3.6</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Libec LS-60(2A)

29.600.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/libec" target="_blank">LIBEC</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">13</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">160</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">81</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">PANASONIC</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">7.2</td>
</tr></tbody>

Chân máy WT360A

420.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Benro A49T

1.360.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">25</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">193.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">54.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/1ch%C3%A2n" target="_blank">1chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">0.84</td>
</tr></tbody>

Chân máy quay Sony VCT-50AV

1.200.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/sony" target="_blank">SONY</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">3</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">117</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">RAITE</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.2</td>
</tr></tbody>

Tripod Victory 3003

640.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/victory" target="_blank">Victory</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Chân Victory 3001 + Ball head

560.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/victory" target="_blank">VICTORY</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Giá đỡ máy quay Polaroid Cube - Tripod Mount (Đen)

350.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất (Manufacturer)</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/polaroid" target="_blank">Polaroid</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Thông tin thêm</td>
<td class="value">Thiết kế riêng cho máy ảnh Polaroid CUBE ™ HD<br />
<br> Gắn kết hầu như bất kỳ chân máy chỉ trong vài giây<br />
<br> Chân kim loại chất lượng cao phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn giá đỡ ba chân<br />
<br> Cho phép bạn dễ dàng tháo lắp camera dễ dàng và nhanh chóng<br />
<br> Sản phẩm chính hãng Polaroid (USA)</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/m%E1%BB%B9" target="_blank">Mỹ</a></td>
</tr></tbody>

Chân máy ảnh (Tripod) Tripod Beike Q570B

1.450.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/beike" target="_blank">Beike</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">12</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">141</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">35</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.25</td>
</tr></tbody>

Benro A160FBR0

990.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">160.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao gấp gọn (cm)</td>
<td class="value">36</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">36</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr></tbody>

Chân máy Monopod Yunteng Video VCT-288

790.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/yunteng" target="_blank">YunTeng</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">500</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối đa (cm)</td>
<td class="value">150</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Chiều cao tối thiểu (cm)</td>
<td class="value">57</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Số chân</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/3ch%C3%A2n" target="_blank">3chân</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (Kg)</td>
<td class="value">1.04</td>
</tr></tbody>

Chống Rung Gimbal Feiyu A2000

13.400.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"></tbody>

CHÂN MÁY BENRO A-350

1.600.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/benro" target="_blank">Benro</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>

Weifeng WT-1005

290.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/weifeng" target="_blank">WEIFENG</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khả năng tải (Kg)</td>
<td class="value">107.76</td>
</tr></tbody>
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cổng Giao Thương www.conggiaothuong.com Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000