Cổng Giao Thương

Cổng Giao Thương (176390 sản phẩm)

Sắp xếp theo:

Giấy in ảnh Lefami (canon) LKP-108 IN

280.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/lefami" target="_blank">lefami</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a6" target="_blank">A6</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh KANSAI A4- 180gsm

15.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/kansai" target="_blank">Kansai</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a4" target="_blank">A4</a></td>
</tr></tbody>

Máy in ảnh Canon Selphy CP1000

2.099.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/canon" target="_blank">Canon</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+x+300+dpi" target="_blank">300 x 300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 119 x 89mm</div><div>• 148 x 100mm</div><div>• 86 x 54mm</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in (2)</td>
<td class="value"><div>• 100.0 x 148.0mm</div><div>• 54.0 x 86.0mm</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• Dye-sublimation (Y/M/C/O) </div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Loại mực</td>
<td class="value">Y/M/C</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Supported Card Slots</td>
<td class="value">- SD/SDHC/SDXC/CF/Microdrive<br />
<br>- miniSD/miniSDHC/microSD/microSDHC/microSDXC/xD-Picture Card</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hệ điều hành hỗ trợ</td>
<td class="value"><div>• Microsoft Windows 7</div><div>• Mac OS X 10.8</div><div>• MAC OS X 10.9</div><div>• Microsoft Windows 8.1</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">178 x 135 x 60.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">0.84</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.canon-asia.com/personal/products/compact-photo-printers/compact-photo-printers/selphy-cp1000?languageCode=EN#specificationAnchor` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Máy in ảnh Hiti P510K

11.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/hi-ti" target="_blank">Hi-ti</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">Around 12 seconds (4x6 prints)</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+x+300+dpi" target="_blank">300 x 300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 102 x 152 mm ( 4x6")</div><div>• 127 x 178 mm (5x7")</div><div>• 152 x 203 mm (6x8")</div><div>• 152 x 229 mm ( 6x9")</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• Nhuộm nhiệt có lớp phủ</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">18</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.hiti.com/us/Products/PhotoPrinter_P510K_Specifications.asp` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Máy in ảnh Hiti P520L

18.400.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/hi-ti" target="_blank">Hi-ti</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">Tốc độ in siêu nhanh: 12,8 giây/CP1 (280 ảnh/1h)</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+x+300+dpi" target="_blank">300 x 300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• A5</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in (2)</td>
<td class="value"><div>• -</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• Nhuộm nhiệt có lớp phủ</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hệ điều hành hỗ trợ</td>
<td class="value"><div>• -</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">327(W) x 300(H) x 359(D) mm</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">18</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.hiti.com/english/products/PhotoPrinter_P520L_Specifications.asp` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh nhiệt Hiti P720 cho máy Hiti P110S

395.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh Epson A4 - Photo Paper 180g hoa cúc/B

15.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/epson" target="_blank">Epson</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a4" target="_blank">A4</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh 1 mặt A3 ĐL 120g

94.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a3" target="_blank">A3</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in Card A4 220g

37.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a4" target="_blank">A4</a></td>
</tr></tbody>

Giấy couche in phun Kansai A4 300gsm

54.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+2+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 2 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/kansai" target="_blank">Kansai</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a4" target="_blank">A4</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in card trơn 2 mặt A3 ĐL 250g

75.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+card" target="_blank">Giấy in card</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a3" target="_blank">A3</a></td>
</tr></tbody>

Máy in ảnh Hiti P525L

18.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/hi-ti" target="_blank">Hi-ti</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">- 102mm x 152mm = > 12.8 giây/ ảnh (280 bản in/ giờ)<br />
<br><br />
<br>- 127mm x 177mm => 18.5 giây/ ảnh<br />
<br><br />
<br>- 152mm x 203mm => 20.5 giây/ ảnh</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+x+300+dpi" target="_blank">300 x 300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 152 x 203 mm (6x8")</div><div>• 100 x 152 mm (4 x 6inch)</div><div>• 33 × 50mm (1.3 × 2inh)</div><div>• 127 x 203 mm (5x8")</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• In nhiệt thăng hoa mực (có lớp phủ)</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Định dạng File</td>
<td class="value">jpg</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hệ điều hành hỗ trợ</td>
<td class="value"><div>• Microsoft Windows 7</div><div>• Microsoft Windows XP</div><div>• Mac OS X 10.6</div><div>• Mac OS X 10.8</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value"></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">327 x 300 x 359</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">18</td>
</tr></tbody>

Máy in ảnh Canon Selphy CP810

2.300.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/canon" target="_blank">Canon</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">Postcard Size approx. 47 sec<br />
<br>Wide Size approx. 39 sec<br />
<br>L Size approx. 27 sec<br />
<br>Credit Card Size approx. 27 sec<br />
<br>Credit Card Size Stickers approx. 27 sec<br />
<br>Mini Stickers approx. 27 sec</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+x+300+dpi" target="_blank">300 x 300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 119 x 89mm</div><div>• 148 x 100mm</div><div>• 22.0 x 17.3mm</div><div>• 86 x 54mm</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in (2)</td>
<td class="value"><div>• -</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• Dye-sublimation (Y/M/C/O) </div><div>• In nhiệt thăng hoa mực (có lớp phủ)</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Supported Card Slots</td>
<td class="value">Supported card types: SD, SDHC, SDXC, Compact Flash, MMC, MMCplus, HC MMCplus, Microdrive<br />
<br>Supported via adapter²: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, RS-MMC, MMCmobile, MMCmicro, xD-Picture Card</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hệ điều hành hỗ trợ</td>
<td class="value"><div>• Microsoft Windows 7</div><div>• Microsoft Windows XP</div><div>• Microsoft Windows Vista</div><div>• Mac OS X 10.6</div><div>• Mac OS X 10.7</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">178.0 x 127.0 x 60.5 mm</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">0.81</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.canon-europe.com/For_Home/Product_Finder/Printers/Direct_Photo/SELPHY_CP810/` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh 1 mặt A4 định lượng 230g

16.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a4" target="_blank">A4</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh Canon KP 108

518.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/canon" target="_blank">canon</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a6" target="_blank">A6</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh Canon KP-108IN

518.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/canon" target="_blank">canon</a></td>
</tr></tbody>

Hiti P510K

31.000.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/hi-ti" target="_blank">Hi-ti</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">9,6 giây/1 cp1</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+x+300+dpi" target="_blank">300 x 300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 102 x 152 mm ( 4x6")</div><div>• 127 x 178 mm (5x7")</div><div>• 152 x 203 mm (6x8")</div><div>• 152 x 229 mm ( 6x9")</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• -</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Định dạng File</td>
<td class="value">jpg</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hệ điều hành hỗ trợ</td>
<td class="value"><div>• Linux</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">430 x 305 x 340 mm</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">18</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.hiti.com/us/Products/PhotoPrinter_P510K_Specifications.asp` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh 1 mặt A3 định lượng 180g

32.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a3" target="_blank">A3</a></td>
</tr></tbody>

HiTi S420

3.100.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/hi-ti" target="_blank">Hi-ti</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">Around 70 Seconds</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/403+x+403+dpi" target="_blank">403 x 403 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 102 x 152 mm ( 4x6")</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• -</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">234 x 178 x 175</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">2.5</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.hitishop.com/hiphprs4.html` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Hiti P510S

26.800.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/hi-ti" target="_blank">Hi-ti</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">4" x 6" prints: approx. 12 seconds<br />
<br>5" x 7" prints: approx. 18 seconds<br />
<br>6" x 8" prints: approx. 19 seconds<br />
<br>6" x 9" prints: approx. 21 seconds</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+x+300+dpi" target="_blank">300 x 300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 102 x 152 mm ( 4x6")</div><div>• 127 x 178 mm (5x7")</div><div>• 152 x 203 mm (6x8")</div><div>• 152 x 229 mm ( 6x9")</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• Dye-sublimation (Y/M/C/O) </div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">392 x 298 x 245mm</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">13.6</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Website</td>
<td class="value"><a href=`http://www.hiti.com/english/Products/PhotoPrinter_P510S_Specifications.asp` target=`_blank`>Chi tiết</a></td>
</tr></tbody>

Máy in ảnh Hiti P310W (Wifi)

2.900.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/hi-ti" target="_blank">Hi-ti</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Tốc độ in </td>
<td class="value">47s</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Độ phân giải</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/300+dpi" target="_blank">300 dpi</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in</td>
<td class="value"><div>• 102 x 152 mm ( 4x6")</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Khổ giấy in (2)</td>
<td class="value"><div>• 100.0 x 148.0mm</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Công nghệ in</td>
<td class="value"><div>• In nhiệt thăng hoa mực (có lớp phủ)</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hệ điều hành hỗ trợ</td>
<td class="value"><div>• Microsoft Windows 7</div><div>• Microsoft Windows XP</div><div>• Microsoft Windows Vista</div><div>• Mac OS 10.4x</div><div>• Mac OS X 10.6</div><div>• Microsoft Windows 8.1</div></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Xuất xứ</td>
<td class="value">Japan</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Kích thước (mm)</td>
<td class="value">186 x 65 x 138</td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Trọng lượng (kg)</td>
<td class="value">1</td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh Fujifilm Instax mini (20 phim)

290.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+ch%E1%BB%91ng+n%C6%B0%E1%BB%9Bc" target="_blank">Giấy in ảnh chống nước</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Hãng sản xuất</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/fujifilm" target="_blank">Fujifilm</a></td>
</tr></tbody>

Giấy in ảnh 1 mặt A4 ĐL 150g

43.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a4" target="_blank">A4</a></td>
</tr></tbody>

Giay anh kodak A4

16.000₫
<table class="technical" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody id="tab_technical_0" class="tab_content_technical"><tr class="data">
<td class="name">Loại giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/gi%E1%BA%A5y+in+%E1%BA%A3nh+1+m%E1%BA%B7t" target="_blank">Giấy in ảnh 1 mặt</a></td>
</tr><tr class="data">
<td class="name">Cỡ giấy</td>
<td class="value"><a class="text_link" href="https://www.vatgia.com/s/a4" target="_blank">A4</a></td>
</tr></tbody>
RẤT NHIỀU SẢN PHẨM

SẢN PHẨM PHONG PHÚ

Đa dạng hàng trăm ngàn

CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG

THÔNG TIN ĐA DẠNG

Chi tiết từng loại hàng

TIN TỨC CẬP NHẬT

TIN KINH TẾ

Các tin cập nhật liên tục

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Tư vẫn miễn phí, nhiệt tình

Cổng Giao Thương www.conggiaothuong.com Hà Nội, Việt Nam 75 Đinh Tiên Hoàng VN-HN 10000 VN ‎0900000000